ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება (2014)

ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვები (2014)

გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი, 2012

Read the rest of this entry »

ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა, 2011

Read the rest of this entry »

ტურიზმის ბიზნესი (ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი), 2011


Read the rest of this entry »

ტურიზმი, პროგრესი და მშვიდობა – თავი 9 (2010)


Read the rest of this entry »

ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი (2006)

Read the rest of this entry »

ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები (2008, 2011)

Read the rest of this entry »

კახეთი – ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (2007)

Read the rest of this entry »

ტურიზმი და გარემოს დაცვა (ეკოტურიზმის საფუძვლები) (2004, 2008)

Read the rest of this entry »

ტურიზმის თეორია (2004, 2008)


Read the rest of this entry »

ტურიზმი (2003)

Read the rest of this entry »