საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, თბილისი, საქართველო
ტურიზმის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი,“ტურისტული დესტინაციების იმიჯი და მდგრადობა“, მადეირა, პორტუგალია, 2019
Supporting business development in Georgian tourism sector through increasing the competence of strategic planning of international fairs, ExpoGeorgia and International Chamber of Commerce ICC Estonia, Tallinn, Estonia, 2018-2019
5th European Ecotorueism Conference “European Ecotourism Network Common attitude towards Sustainable tourism”, Georgian Ecotourism Assosiation, GTNA, Global Ecotourism Network, GIZ, WWF, თბილისი, საქართველო
World Organization of Systems and Cybernetics, WOSC-2017 Congress “Science with and for Society: Contributions of Cybernetics and Systems”, University of Sapienza, რომი, იტალია, 2017

One Response