სასარგებლო ბმულები

არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და მართვის სკოლა, აშშ
http://scrd.asu.edu/programs/undergrad-programs/tdm-undergrad

აჭარის ტურიზმის ასოციაცია
http://www.cts.ge/?action=60&lang=geo

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
http://www.tourismadjara.ge/

ბრიტანეთის ბიბლიოთეკის კატალოგი
http://catalogue.bl.uk/

ბრიტიშ ქანსლ, დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები
http://www.aedas.com/British-Council-Dubai

გაერთიანებული ერების ბავშვთა განათლების საერთაშორისო ფონდი
http://www.unicef.org/georgia/about.html

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა
http://www.undp.org.ge/

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი
http://www.unfpa.ru/ru/index

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტო
http://dpa.gov.ge

გერმანიის დახმარების ფონდი
http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

გერმანიის ტექნიკური დახმარების საზოგადოება, GTZ
http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების ეროვნული სააგენტო
http://www.gnta.ge/

ელკანა
http://www.elkana.org.ge

ვილიამს კოლეჯი, გაერთიანებული სამეფო
http://www.williamscollege.co.uk/

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://www.tsu.edu.ge/

ლიუტონის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო
http://www.beds.ac.uk/

ლონდონის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო
http://www.londonmet.ac.uk/

მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის კავშირი
www.wttc.org/

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია
http://unwto.org/en

რუსეთის ტურიზმის ეროვნული აკადემია
http://www.nat-moo.ru/

სასწავლო ცენტრიკავკასიის ტურიზმის სკოლა
http://www.cts.ge/

საქართველოს პარლამენტი
http://www.parliament.ge/

საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია
http://www.tourism-association.ge/ge/index.php

სკოტს კოლეჯი, გაერთიანებული სამეფო
http://www.scottscollegelondon.com/

სკოტს ოლეჯი, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო
http://www.scottscollegelondon.com/

ტურიზმის საერთაშორისო აკადემია
http://www.intacadem.ru/

და სხვა

http://www.weforum.org/
http://www.besteducationnetwork.org/
http://www.adventuretravel.biz/
http://new.gstcouncil.org/
http://www.ih-ra.com/
http://channel.nationalgeographic.com/channel?source=NavNGCHome
http://www.globaltraveltourism.com/vegas-home.php?page_id=566
http://www.garemo.itdc.ge
http://www.agritourismworld.com
http://www.winetourism.com
http://whc.unesco.org/
http://www.cheapaccommodation.com/
http://www.allstays.com/hotels-by-chain
http://www.hvs.com/Bookstore/
http://www.hotel-online.com/
http://www.hostels.com
http://www.travelmole.com
http://www.egypt.travel
http://www.forbestraveler.com/
http://www.unesco.org/
htt://www.animation.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>